Hur många kärnor har ett rönnbär?

DSpace Repository

Hur många kärnor har ett rönnbär?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur många kärnor har ett rönnbär?
Author Pernhult, Pernille ; Svensson, Lena
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning Pernhult, Pernille & Svenson, Lena (2012). Hur många kärnor har ett rönnbär? En studie om hur lärare arbetar med matematik i förskolan. Malmö: Lärande och samhälle: Malmö Högskola. Vi har under vår utbildning befäst vårt tidigare intresse för arbete med matematik i förskolan/förskoleklass. Enligt den reviderade läroplanen Lpfö98/10 förstärks också vårt uppdrag som förskollärare kring arbete med ämnet matematik. Detta är bakgrunden till inriktningen på vårt arbete. Vårt syfte är att beskriva hur en förskolas lärare arbetar för att utveckla barnens matematiska förståelse samt hur och i vilka situationer det sker matematiska företeelser bland barnen. Vårt arbete utgår från en konstruktivistisk syn på inlärning och utveckling. För att uppnå syftet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vårt urval består av fem lärare, på en förskola i en kommun i Skåne. Dessutom har vi gjort observationer som vi filmade med videokamera. Vårt resultat visar att lärarnas erfarenheter från sin egen matematikundervisning under skoltiden påverkat deras förhållningssätt till matematik idag som lärare. Deras medvetenhet om denna påverkan gjorde att de alla ville ge barnen positiva upplevelser av matematiska aktiviteter. Lärarna arbetade medvetet med att utveckla barnens matematiska förståelse. Detta gjordes på ett lekfullt och lustfyllt sätt och med tyngdpunkt på språket som en betydelsefull faktor i mötet med matematiken. Det visade sig att det var lättare att få in matematiken i de planerade aktiviteterna än vad det var under resten av verksamhetsdagen. Det behövs gedigen kunskap inom matematikens många områden, för att kunna lyfta och synliggöra den i vardagen. När lärare har den kunskapen kan de upptäcka och utveckla de många matematiska företeelserna som sker i barns olika lekar. Nyckelord: Förskola, matematik, förhållningssätt, språk
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 49
Language swe (iso)
Subject förskola
matematik
förhållningssätt
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/13679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics