Optimising IIR Filters Using ARM NEON

Details

Files for download
Icon
Optimising IIR ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Optimising IIR Filters Using ARM NEON
Author Bentmar Holgersson, Sebastian
Date 2012
English abstract
The ARM Cortex-A9 CPU has a SIMD extension called NEON MPE. It allows for vector instructions that can perform operations on multiple elements in a single instruction. Whilst this usually improves performance, certain IIR filters called biquads pose problems as only five operations are necessary per sample and every iteration is dependent on the result of the previous result. A brief overview is given for IIR filters, the NEON extension and fixed-point processing. In order to analyse optimisation of biquad filters, an audio effect with four different implementations is produced, comparing results with/without fixed-point processing and with/without NEON optimisation. The problems introduced by the use of biquad filters are solved by running multiple channels in parallel. As the audio channels are independent, two samples can be calculated in parallel, which approximately doubles peformance. Further performance improvement is provided by improved memory operation efficiency and the use of fixed-point processing. The results show that the fixed-point NEON implementation is the fastest, however the floating-point NEON implementation is marginally slower but simpler to write. The use of NEON MPE improves performance by between 1.7 to 2.8 times in this case.
Swedish abstract
ARMs processorserie Cortex-A9 har stöd för SIMD-instruktioner med hjälp av NEON MPE. Detta innebär att processorn kan använda sig av vektor-instruktioner som kan utföra operationer på ett flertal element med varje instruktion. Målet med bruk av NEON MPE är att öka prestandan, men då man försöker optimera en speciell IIR-filtertyp som kallas för "biquads" kan man stöta på problem. Problemen med NEON-optimering av "biquads" beror på att endast fem operationer krävs för varje iteration och att behandling av IIR-filter kräver att man behandlar en sampel i taget eftersom varje behandlat sampels värde beror på tidigare behandlade samplar. Rapporten ger en kort beskrivning och genomgång av hur IIR-filter och NEON-optimering fungerar. För att analysera NEON-optimering av biquad-filter skapas fyra olika implementationer av en audioeffekt. De fyra implementationerna jämför prestandan hos flyttalsaritmetik, fixpunkts-aritmetik och NEON-optimering samt en version som implementerar både fixpunktsaritmetik och NEON-optimering. Problemen med optimering av biquad-filter med hjälp av NEON-instruktioner löses genom parallell behandling av ljudkanalerna. Eftersom kanalerna är självständiga kan man fördubbla prestanda genom att utföra varje operation på såväl höger- som vänsterkanal. Vidare prestandaförbättring ges även då effektiviteten hos minnesoperationer förbättras och med hjälp av fixpunkts-behandling. Resultaten visar att fixpunktsversionen som använder sig av NEON-instruktioner är snabbast, men flyttalsversionen med NEON-instruktioner är bara marginellt långsammare och dessutom enklare att implementera. Användandet av NEON-instruktioner förbättrar prestandan med mellan 1,7-2,8 gånger i de fall som testas.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject ARM
NEON
SIMD
IIR
biquad
Handle http://hdl.handle.net/2043/13691 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics