Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010

DSpace Repository

Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010
Author Johansson, Magnus ; Andersson, Mats ; Nordesjö, Kettil
Date 2010
Swedish abstract
En översiktlig kartläggning och försök till kategorisering av olika former av samverkan mellan Malmö stad och Malmö högskola under 2010
Publisher Malmö högskola, Urbana studier
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
Language swe (iso)
Subject samverkan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics