Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie

DSpace Repository

Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Borglin, Anette
dc.date.accessioned 2012-04-26T13:24:15Z
dc.date.available 2012-04-26T13:24:15Z
dc.date.issued 2009 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13697
dc.description Spelmarknaden har expanderat de senaste åren men dock råder det fortfarande en brist på forskning inom spelområdet. Flera riskfaktorer anses undergräva spelproblem. En av de största riskfaktorerna till just spelproblem anses vara ökad tillgänglighet. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan spel och tillgänglighet. Metoden bestod av en litteraturstudie där tolv studier baserade på kvantitativ data analyserades. I resultatet framkom, att ökad tillgänglighet till spelmöjligheter ledde till ökad spelfrekvens samt att ökad omsättning på spel ledde till fler negativa konsekvenser från spelande. Större tillgänglighet påträffades bland områden med lägre socio- ekonomi. Dock var det mer komplext att påvisa signifikanta säkerställda samband mellan tillgänglighet och spelberoende. I slutsatsen yrkas på vidare forskning på området, då det är en förutsättning för att folkhälsovetenskapliga insatser ska kunna verka för en reducering av andelen spelberoende. en_US
dc.description.abstract An increase of the gambling market has occurred recently. Despite expansion of the market, the research on the field is sparse. One of the acknowledged risk factors behind problem gambling is availability to gambling opportunities. The purpose of this study was to relate availability and gambling. The method is a literature review including 12 studies based on quantitative findings examining significant correlations. The result included some significant correlations. Increased availability to gambling opportunities led to increased gambling frequency and increased gambling expenditure, which contributed to more negative consequences from gambling. An increase in availability was discovered in areas with a more disadvantage population. In addition, it was difficult to find a linear correlation between availability and problem gambling. In conclusion, more research on the matter is a prerequisite to develop public health interventions to minimise problem gambling. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject spel en_US
dc.subject tillgänglighet en_US
dc.subject spelberoende en_US
dc.subject socio- ekonomi en_US
dc.title Relationen mellan tillgänglighet och spel- En litteraturstudie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Relationen mellan ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics