Kommunikationens roll vid förändring

DSpace Repository

Kommunikationens roll vid förändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kommunikationens roll vid förändring
Author Carlsson, Emma
Date 2012
English abstract
This study aims to examine how communication interacts with organizational change. The history shows a viewpoint where personnel should not be involved in the organizational change, but nowadays the viewpoint has come to include the personnel as a resource in change. The study takes place on a clinic in a Swedish hospital. The two questions raised are: How has communication been used in the change process? And, what does communication mean for those involved and their views on the changes? The result shows that the communication mostly is seen as feedback to make better changes and to create participation. But the use of feedback and weather participation is real, are also being questioned. The author makes a connection between the experience of communication and view on changes.
Swedish abstract
Studien undersöker relationen mellan kommunikation och organisationsförändring. Studien tar plats på en klinik vid ett svenskt sjukhus. Två frågor ställs, vilka är: Hur har kommunikation använts i förändringsprocessen? Och, vad har kommunikationen inneburit för de berörda och deras syn på förändringarna? Resultatet visar att kommunikation oftast ses som feedback för att förbättra förändringarna och för att skapa delaktighet. Huruvida kommunikation faktiskt ses som feedback och delaktigheten är äkta, ifrågasätts också. Författaren gör en koppling mellan upplevelsen av kommunikation och synen på förändring.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förståelse
Förändring
Information
Kommunikation
Påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/13711 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics