Om elevers självbild i en tredjeklass

DSpace Repository

Om elevers självbild i en tredjeklass

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om elevers självbild i en tredjeklass
Author Holmström, Clara ; Näckrup, Malin
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Holmström, Clara och Näckrup, Malin (2012). Om elevers självbild i en tredjeklass. Malmö Högskola: Lärande och samhälle. Vårt examensarbete handlar om barns självbild ur ett genusperspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur elever i en tredjeklass ser på sig själva, och hur de tror att vänner och familj uppfattar dem. Vi har försökt se om och hur genus avspeglar sig i barnens svar. Genom vår empiri som består av teckningar med framtidsvisioner ritade av elever samt intervjuer med ett antal elever, har vi försökt få svar på följande frågeställningar: Vad går att utläsa av teckningar från elever i en tredjeklass om hur de tänker kring sig själva i framtiden? Vad kan vi utläsa om ett antal elevers självbild genom deras intervjusvar? Vilka eventuella genusskillnader avspeglas i barnens teckningar och intervjusvar? I kapitlet Bakgrund och tidigare forskning har vi skrivit om vad som kännetecknar barn i nio-elvaårsåldern, om olika självbegrepp och om genusbegreppet. Resultatet visar både traditionella och gränsöverskridande genusmönster i barnens svar. Nyckelord: genus, lågstadium, självbild, tweenies
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject genus
lågstadium
självbild
tweenies
Handle http://hdl.handle.net/2043/13745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics