Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur

DSpace Repository

Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur
Author Nilsson, Magnus
Date 2012
English abstract
This article analyzes the ambivalent attitude of several Swedish working-class writers towards the tradition of working-class literature during the period 1945–2010. To certain extent, this ambivalence is a product of some aspects of the general symbolic economy in the field of literary production. Primarily, however, it is the result of conditions specific to Swedish working-class literature. Working-class writers often motivate their membership to the tradition of working-class literature in terms of the tradition's legitimizing of radical class discourses both within and beyond the field of literature. At the same time, however, the subaltern status of this tradition often makes its conventions for literary representations of class appear aesthetically and politically unsatisfactory. Furthermore, over time, the general cultural production of class on a societal level necessitates a break with the class-political literary strategies developed within the tradition of working-class literature.
Swedish abstract
Modern svensk arbetarlitteratur präglas i hög utsträckning av ett ambivalent förhållande till den arbetarlitterära traditionen. Många arbetarförfattare som själva gör anspråk på eller accepterar en tillskriven hemhörighet i denna tradition markerar samtidigt avstånd till densamma, ofta med utgångspunkt i att den äldre arbetarlitteraturens tematiseringar av fenomenet klass framstår som politiskt och litterärt otillfredsställande. Syftet med denna artikel är att uppmärksamma och analysera denna ambivalens. Först diskuterar jag konstruktionen av svensk arbetarlitteratur som en tradition och undersöker vilken roll denna spelar såväl i som utanför den litterära offentligheten. Därefter ger jag en översiktlig presentation av svenska arbetarförfattares ambivalenta förhållande till traditionen under perioden 1945–2010.
Publisher Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;2012:1
Volume 42
ISSN 1104-0556
Pages 49-62
Language swe (iso)
Subject arbetarlitteratur
klass
tradition
Folke Fridell
Kurt Salomonson
Göran Palm
Aino Trosell
Kristian Lundberg
Jenny Wrangborg
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/13749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics