Ryssland och missilförsvaret. En extern/intern analys av Rysslands negativa inställning till USA:s planerade missilförsvar i Polen och Tjeckien

DSpace Repository

Ryssland och missilförsvaret. En extern/intern analys av Rysslands negativa inställning till USA:s planerade missilförsvar i Polen och Tjeckien

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson Griparic, Janne
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:07:08Z
dc.date.available 2012-06-08T08:07:08Z
dc.date.issued 2008 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13782
dc.description Våren 2007 offentliggjorde USA planerna på att upprätta ett missilförsvar i Polen och Tjeckien som ett skydd mot missilangrepp från Iran. Från Ryssland blev reaktionen mot planerna kraftfull. Retoriken från Moskva påminde om kalla krigets dagar. Vilka är de bakomliggande orsakerna till denna starka reaktion? Syftet med studien är att undersöka vilka orsaker, såväl externa som interna, det är som styr den ryska inställningen. Studien är teorianvändande med teorier inom den politiska realismen som verktyg. Analysen genomförs i två delar där först externa och därefter interna orsaker till motståndet kartläggs. Förklaringen till motståndet inom den externa dimensionen finns i att missilförsvaret med en framtida utbyggnad kan komma att utgöra ett hot mot rysk andraslagsförmåga och därmed hota Rysslands kapacitet till kärnvapenavskräckning. Interna orsaker till motståndet finns i att såväl den ryska makteliten som Rysslands befolkning anser att landet är utsatt för ett hot från USA. Då Ryssland är väl sammanhållet inom fyra avgörande interna områden ges möjligheten för den förda utrikespolitiken. en_US
dc.description.abstract In the spring of 2007 the United States went public with its plans to build a missile defence system in Poland and the Czech Republic as a protection to missile attacks from Iran. The Russian reaction to the plans was harsh. The Moscow rhetoric reminded of the Cold War days. What are the underlying reasons to this strong reaction? The purpose of this essay is to analyse what reasons there are, both external and domestic, that direct the Russian attitude. The essay uses theories from the political realism as tool. The analysis is done in two parts where first external and then domestic reasons to the attitude are surveyed. The reason to the attitude is in the external dimension to be found in the fact that the missile defence, if in the future extended, may poses a threat to Russian second strike capacity and by that poses a threat to Russian nuclear deterrence capacity. Domestic reasons to the attitude are to be found in the fact that both the ruling political elite in Russia as well as the Russian population believes that the country is subject to threat from the United States. As Russia is well united in four crucial domestic areas, the possibility for the current foreign policy is given. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Missile defence en_US
dc.subject Russia en_US
dc.subject USA en_US
dc.subject Nuclear deterrence en_US
dc.subject Domestic and external variables en_US
dc.subject Missilförsvar en_US
dc.subject Kärnvapenavskräckning en_US
dc.subject Interna och externa variabler en_US
dc.title Ryssland och missilförsvaret. En extern/intern analys av Rysslands negativa inställning till USA:s planerade missilförsvar i Polen och Tjeckien en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 GPS
mahlocal.xprt.program IMER
 Find Full text Files for download
Icon
Magisteruppsats ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics