Transport behaviour of future generations: Plane or train between Malmö and Stockholm?

DSpace Repository

Transport behaviour of future generations: Plane or train between Malmö and Stockholm?

Details

Files for download
Icon
Transport behaviour ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Transport behaviour of future generations: Plane or train between Malmö and Stockholm?
Author Svensson, Lukas ; Snällfot, David
Date 2012
English abstract
This thesis investigated what influenced student at Malmö Högskola in their choice of train or plane travel between Malmö and Stockholm. The thesis proposed four hypotheses that were investigated: maximization of leisure time, substitute goods, comfort and environmental concern. Data was collected by manufacturing and distributing a questionnaire to 248 students which was analyzed statistically. Environmental concern was found to have less of an influence on the choice of travel means than the other investigated factors, a result consistent with previous research. Cost was found to be the most important factor. Train travel was more common among the sampled population than in the Swedish population. The results were associated with some uncertainty as the population was likely to change their choice of travel means after graduation. The thesis aimed to carry out an initial measurement of the above variables to allow the resulting material to be used in future studies with a generational replacement approach.
Swedish abstract
Denna uppsats undersökte vad som påverkade Malmö högskolas studenter i sina val av tåg- eller flygresor mellan Malmö och Stockholm. Uppsatsen föreslog fyra hypoteser som undersöktes maximering av fritid, ersättningsvaror, komfort samt miljöhänsyn. Data samlades in genom att utforma och dela ut en enkät till 248 elever som analyserades statistiskt. Miljöhänsyn visade sig ha mindre inflytande på valet av resesätt än de andra undersökta faktorerna, ett resultat i linje med tidigare forskning. Kostnaden visade sig vara den viktigaste faktorn. Tågresande var mer vanligt bland den undersökta populationen än i den svenska befolkningen. Resultaten var associerade med osäkerhet eftersom populationen var troliga att ändra resesätt efter avslutade studier. Syftet med uppsatsen var att göra en initial mätning av ovanstående variabler som kan användas i framtida studier med fokus på generationsskifte.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 64
Language eng (iso)
Subject Environment
Transport
Plane travel
Train travel
Carbon emission
Speed
Cost
Environmental concern
Comfort
Stockholm
Malmö
Generational replacement theory
Miljö
Transport
Resor
Flygresor
Tågresor
Koldioxidutsläpp
Hastighet
Kostnad
Miljöhänsyn
Komfort
Generationsskiftesteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/13793 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics