Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor

DSpace Repository

Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor
Author Enquist, Barbro
Date 2012
English abstract
The purpose of this investigation is to increase the knowledge of adult learning of mathematics and to understand the importance of turning points in the learning of mathematics. In this study interviews from 29 students at two folk high schools (for adult education) have been analyzed using a hermeneutic inspired method. Many of the 29 that study the “general oriented education” at two folk high schools have a problematic relationship toward learning of mathematics. Many describe that they had “problems/concerns/anxiety” with the learning of mathematics already during the first years of elementary school, for some these “problems/concerns/anxiety” lead to illness. In this investigation it is shown that there are clear turning points when it comes to learning of mathematics, when an old pattern can be broken. Some of the reasons for turning points that are mentioned in these interviews are: a new social environment, a different type of education, common support from treatment centers and wise teachers in school, home schooling, newfound learning strategy, ended drug abuse, inner motivation, amongst others. Knowledge that these turning points exist gives hope and can facilitate when it comes to putting “requirements/demands” on qualitative measures when persons end up in difficult learning situations. .
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om vuxnas lärande av matematik och att förstå vikten av vändpunkter i lärande av matematik. I detta arbete har berättelser från 29 studerande på två folkhögskolor analyserats med en hermenuetiskt inspirerad metod och ett sociokulturellt perspektiv. Många av de 29 som studerar på allmän linje på två folkhögskolor har ett problematiskt förhållande till lärande av matematik. Många beskriver att de hade bekymmer med matematiklärande redan under grundskolans första år, för vissa leder dessa bekymmer till ohälsa. I denna undersökning framkommer det att det finns tydliga vändpunkter när det gäller lärande av matematik, då ett gammalt mönster kan brytas. Några orsaker till vändpunkter som nämns i berättelserna är: en ny social miljö, en annan typ av undervisning, gemensam stöttning från behandlingshem och klok lärare i skolan, hemundervisning, nyfunnen inlärningsstrategi, avslutat missbruk, inre motivation mm. I samband med vändpunkterna sker en förändring av inställning till matematikämnet eller den egna förmågan, orsakerna till den förändrade inställning kommer inifrån den studerande själv eller utifrån via exempelvis en lärare. Kunskapen om att dessa vändpunkter finns ger hopp och kan underlätta när det gäller att ställa krav på kvalitativa åtgärder när personer hamnar i svåra inlärningssituationer. Nyckelord: berättelser, folkhögskola, matematik, specialpedagogik, vuxnas lärande, vändpunkter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject adults learning
mathematic
special education
turning points
anxiety of mathematic
Handle http://hdl.handle.net/2043/13794 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics