Det lustfyllda lärandets väg

DSpace Repository

Det lustfyllda lärandets väg

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det lustfyllda lärandets väg
Author Tegstam, Patricia ; Brankovic, Nusejma
Date 2012
Swedish abstract
Brankovic, Nusejma & Tegstam, Patricia (2011). Vikten av kunskap – en studie utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Malmö Högskola Studiens syfte är att undersöka aktiva pedagogers synsätt och arbetssätt med den reviderade läroplanen för förskolan. Första revideringen började gälla i samband med skolans nya läroplan Lgr11 den 1 juli 2011. Den 1 augusti 2011 kom en andra upplaga av läroplanen som ytterligare förtydligade den. Studiens huvudfråga är; hur tolkas läroplanen av aktiva pedagoger?. Teorier utifrån den kognitiva utvecklingspsykologin har lyfts fram för att stärka forskningsläget, analysen och resultatet. Studien har en kvalitativ ingång för att gå på djupet och fånga informanternas åsikter och tolkningar av läroplanen. Resultatet visar på skillnader i tolkningar och arbetssätt inom samma arbetsområde. Det vill säga hur det pedagogiska yrket och pedagogers erfarenheter påverkar verksamheten beroende på förhållningssättet till läroplanen och dess betydelse för en lustfylld utbildning och god utveckling. Centrala begrepp: dokumentation, lek, lärande, läroplanen, miljö, språk, tolkning, utveckling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Dokumentation
Lek
Lärande
Läroplanen
Miljö
Språk
Tolkning
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics