Professionella bloggar - girl power eller genusfälla?

DSpace Repository

Professionella bloggar - girl power eller genusfälla?

Details

Files for download
Icon
professional blogs ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Professionella bloggar - girl power eller genusfälla?
Author Lundmark, Jessica
Date 2012
English abstract
This is a qualitative study of the two biggest blogs in Sweden, blondinbella.se and kissies.se. The purpose of this study is to find out which characteristics can be found that represent social class and gender, and from that perspective, what image of being a young girl is forwarded to the readers of these blogs. The media debate on the two blogs is ongoing and of special interest are the two writers of these blogs, Isabella Löwengrip and Alexandra Nilsson. With the help of social class and gender theories I analyze the content of the two blogs and try to distinguish which themes are dominant. The result part is divided from those themes that consider shopping, bodily self-esteem and choices. A predominating characteristic on the blogs is the emphasis on the self, the individual experience, and how all that is happening is related to the bloggers themselves. What in the beginning appeared to be two similar fashionblogs, has turned out to be embedding more diversity and hidden social mechanisms than was first apparent. How the bloggers relate to their everyday life, their settings and to critique and ideals, is in big parts shaped by their social class. Another conclusion is that the commercial side of the blogs in large aspects shapes what is written and this affects the subjective total experience of the blogs
Swedish abstract
Denna uppsats är en kvalitativ studie av de två största professionella bloggarna i Sverige, blondinbella.se och kissies.se. Studiens syfte är att ta reda på vilka markörer för klass och genus som kan hittas på bloggarna och utifrån dessa vilken bild av att vara ung tjej det är som förmedlas till bloggarnas läsare. Debatten om de två aktuella bloggarna pågår i media och speciellt är det författarna bakom bloggarna som uppmärksammas, Isabella Löwengrip och Alexandra Nilsson. Med hjälp av teorier kring kön och klass analyserar jag bloggarnas innehåll och försöker utkristallisera vilka teman som är dominerande på dessa bloggar. Resultatdelen är uppdelad utifrån dessa teman som handlar om shopping, kroppsuppfattning och valmöjligheter. Ett utmärkande drag i bloggarna är betoningen på jaget, den individuella upplevelsen av allt som händer och hur alla omnämnda händelser relaterar till bloggerskorna själva. Det som till en början framstod som två ungefär lika modebloggar, har visat sig rymma fler olikheter och fler dolda sociala mekanismer än vad man först kunnat ana. Hur bloggerskorna förhåller sig till sin vardag, sin omgivning och till kritik och ideal, formas till stor del av deras klasstillhörighet. En annan slutsats är att den kommersiella sidan av bloggarna i stora delar utformar vad det skrivs om, vilket påverkar helhetsupplevelsen som förmedlas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject social class, gender, individualization, professional blog, young girl, blondinbella, kissie, fashion, shopping, entrepreneur
Handle http://hdl.handle.net/2043/13803 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics