Inkludering/exkludering ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Inkludering/exkludering ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering/exkludering ur ett elevperspektiv
Author Carlsson, Håkan ; Magnusson, Karin
Date 2012
Swedish abstract
Vårt stora intresse för elever i behov av särskilt stöd har inspirerat oss att i vårt examensarbete ta reda på hur eleverna själva upplever stödet i en inkluderande respektive exkluderande miljö och vilket de föredrar. Vi ville också ta reda på hur eleverna anser att de lär sig bäst, i ordinarie klass, i mindre grupp eller enskilt? Vi har intervjuat tolv elever på två olika skolor, en 7-9 skola och ett skoldaghem. På 7-9 skolan har åtta elever intervjuats. Fyra av dessa elever får stöd både inkluderat och exkluderat och övriga fyra får stöd endast exkluderat. På skoldaghemmet har fyra elever intervjuats, vilka samtliga får stöd i en s k exkluderande miljö. Resultatet av vår undersökning visar att de flesta elever upplever att de lär sig bäst enskilt och att det inte spelar någon större roll för dem om de undervisas inkluderande eller exkluderat i verksamheten. De elever i vår undersökning, vilka går på skoldaghemmet upplever sig inte exkluderade utan har funnit gemenskap och meningsfullhet där de är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Delaktighet, elevperspektiv, gemenskap, inkludering, utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics