Elevföreställningar och lärande om syror i grundskolans senare år

DSpace Repository

Elevföreställningar och lärande om syror i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Elevföreställningar och lärande om syror i grundskolans senare år
Author Osman, Marcella Nirosh
Date 2012
Swedish abstract
Det är vanligt att elever har vardagsföreställningar om naturvetenskapliga processer. Dessa föreställningar skiljer sig oftast från de naturvetenskapliga teorierna. Vardagsföreställningar betraktas som ett hinder för elevers lärande och därför bör vardagstänkandet beaktas. I denna studie har jag utforskat högstadieelevers tankar och föreställningar kring syror. Jag har undersökt om dessa elevföreställningar ändras efter genomförd undervisningssekvens om syror och i så fall på vilka sätt de ändras. Undersökningsmetoden jag använde var enkätmetoden. Enkäter bestående av öppna frågor delades ut till högstadieelever i en kommunal grundskola i Sverige före och efter genomförd undervisningssekvens. Resultatet visar att eleverna har många vardagsföreställningar kring begreppet syror. Dessa föreställningar förändras efter genomförd kemiundervisningssekvens. Elevernas vardagsföreställningar ersätts inte av de vetenskapliga, vilket överensstämmer med tidigare forskningsstudier. Vardagstankar har visat sig svåra att förändra. Den här studien upplyser om att skolans naturvetenskapliga undervisning ständigt bör utvecklas med hänsyn till eleversvardagsföreställningar och med fokus på elevernas lärande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Begreppsförståelse, begreppsförändring, conceptual change, elever, enkäter, kemiundervisning, syror, vardagsföreställningar.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics