Betygsmatris till APU

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betygsmatris till APU
Author Jeppsson, Mattias
Date 2012
English abstract
Ratingmatrix for APU
Swedish abstract
Intentionen med detta arbete är att skapa en tydlig betygsmatris till APU: n som är levande och används i den dagliga verksamheten. I betygsmatrisen ska kursmålen tydliggöras för att få handledare och elever mer delaktiga i bedömning och utveckling. På grund av att eleven tillbringar väldigt mycket av sin skoltid på APU-platsen läggs mycket av bedömningen över på handledarna på respektive bygge. Här finns idag tydliga brister i kommunikationen mellan skolan och arbetsplatsen. Mycket går på rutin och är ofta baserat på gamla värderingar. Lärarna måste bli tydligare och handledarna behöver få tillgång till ett likvärdigt bedömningsmaterial samt kunskap om vilket typ av kunskap som är giltig. Genom betygsmatrisen ges tydliga signaler om vad som ska bedömas och betygssättas. Metoden blir både kvalitativ och kvantitativ då jag först provar matrisen i semiskarpt läge ute på arbetsplatserna och sedan kompletterar med mer djupgående intervjuer på utvalda handledare och elever. Med matrisen hamnar då det rent kunskapsmässiga yrkeskunnandet i fokus vilket är ett måste vid betygsättningen. Alla dessa brister framkom också i skolinspektionens rapport ”Arbetsplatsförlagt utbildning i praktiken” (Skolinspektionen, 2011). Med betygsmatrisen säkras betygsättningen och kursmål samt vi får en transparent betygssättning där alla elever får en likvärdig och rättvis bedömning av sin tid på APU. Resultatet blev väldigt positivt och givande. Det visar på ett djup och ärligt intresse ifrån arbetsgivarna. Det handlar om att ge dom rätt verktyg och kunskaper inför bedömningsuppgiften.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Betygsmatris
APU
Bedömning
Likvärdig
Handle http://hdl.handle.net/2043/13825 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics