Överväganden i ett anarkiskt samhälle: Klassisk realism, den engelska skolan, internatinell lagstiftning och resolution 1973

DSpace Repository

Överväganden i ett anarkiskt samhälle: Klassisk realism, den engelska skolan, internatinell lagstiftning och resolution 1973

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Överväganden i ett anarkiskt samhälle: Klassisk realism, den engelska skolan, internatinell lagstiftning och resolution 1973
Author Persson, Maria
Date 2012
English abstract
Since Muammar al-Qadhafi seized power in Libya, the country's history has been characterized by a series of violent events, both in its relation to other states, but also in its internal affairs. In the middle of February 2011 violent demonstrations erupted in Libya which was countered with violence by Qadhafi´s regime. The international community observed the violence, which led to the adoption of resolution 1973, by the Security Council. This thesis is based on a legal method combined with a case study for the purpose of explaining the adoption of resolution 1973, and the factors which might had contributed to the adoption of the resolution. The analysis is based on the legal framework established in the UN Charter, and the thoughts of the classical realism and the English school constitutes the theoretical framework. This study has resulted in the conclusion that the international community has acted on its commitments outlined in the UN Charter, that states act pursuant to its interests and survival, and that the society of states pursue to attain their common goals and to preserve the existing system. Keywords: Classical realism; The English school; UN Charter; International peace and security; States self-interest; Common goals of the society of states
Swedish abstract
Sedan Muammar al-Qadhafi tog makten i Libyen har landets historia präglats av en rad våldsamma händelser, både i statens relation till andra stater, men också inom landets interna angelägenheter. I mitten av februari 2011 utbröt våldsamma demonstrationer i Libyen som möttes med våld av Qadhafis regim. Detta våldsutövande uppmärksammades av det internationella samfundet, och ledde fram till att FN:s säkerhetsråd antog resolution 1973. Denna uppsats bygger på en juridisk metod kombinerat med en fallstudie för att förklara säkerhetsrådets antagande av resolution 1973 samt vilka faktorer som kan antas vara bidragande till att denna resolution antogs. Analysen bygger på det regelverk som fastslagits i FN-stadgan och det teoretiska ramverket utgörs av den klassiska realismens och den engelska skolans tankar. Studien har kommit fram till att det internationella samfundet har agerat utifrån sina åtaganden beskrivna i FN-stadgan, och att stater agerar utifrån att skydda sina intressen och överlevnad samt att statssamhället strävar efter att uppnå sina gemensamma mål och bevara det befintliga systemet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject Klassisk realism
Den engelska skolan
FN-stadgan
Internationell fred och säkerhet
Staters egenintresse
Statssamhällets gemensamma mål
Handle http://hdl.handle.net/2043/13849 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics