Svensklärares och skolbibliotekariers samarbete avseende elevers läsning av skönlitteratur

DSpace Repository

Svensklärares och skolbibliotekariers samarbete avseende elevers läsning av skönlitteratur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svensklärares och skolbibliotekariers samarbete avseende elevers läsning av skönlitteratur
Author Skog, Sara ; Jönsson, Bastian
Date 2012
Swedish abstract
Det här arbetet belyser svensklärares och skolbibliotekariers arbete med skönlitteratur på två skolor i Skåne. Undersökningen har fokus på elevers läsning av skönlitteratur. Arbetet syftar till att skapa förståelse för hur samarbetet mellan de två yrkesgrupperna kan se ut samt vilka fördelar respektive nackdelar som kan uppstå som ett resultat av dessa samarbeten. Arbetet bygger på fyra ostrukturerade kvalitativa djupintervjuer med svensklärare och skolbibliotekarier. Intervjuerna har analyserats och tolkats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att de två skolornas svensklärare och skolbibliotekarier arbetar läsfrämjande på olika sätt och att förklaringen till den här skillnaden är att samarbetet är format av skolans syfte med läsning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject läsprojekt
svensklärare
läsning av skönlitteratur
skolbibliotekarie
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics