Svensklärares arbete med jämställdhet i praktiken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svensklärares arbete med jämställdhet i praktiken
Author Landquist, Jonna
Date 2012
Swedish abstract
I min uppsats undersöker jag hur svensklärare på gymnasiet menar att de arbetar med jämställdhet och förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i praktiken. Jag har utfört kvalitativa intervjuer. Med hjälp av begrepp gällande skolans dubbla uppdrag, flerstämmighet och ämneskonceptioner har jag analyserat mitt material. Min undersökning visar att elever främst möterfrågor som rör normer kring kön och mäns våld mot kvinnor via olika texttyper, så som skönlitteratur och film i svenskämnet. Jag undersöker hur lärarnas undervisningspraktik står i relation till vilken ämnessyn de har på svenskämnet och vilka kunskaper de anser sig ha om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Jag konstaterar att samtliga lärare enbart har införskaffat sig kunskaper om mäns våld mot kvinnor av eget intresse på sin fritid, vilket kan göra att undervisningen blir godtycklig och baserad på fördomar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject genus, jämställdhet, likabehandling, läsning av skönlitteratur, mäns våld mot kvinnor, skolans dubbla uppdrag, svenskämnets didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/13880 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics