Läsning på fritiden - ”Det är bara datorspel för oss, vi är ju inte vana att läsa böcker”

DSpace Repository

Läsning på fritiden - ”Det är bara datorspel för oss, vi är ju inte vana att läsa böcker”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning på fritiden - ”Det är bara datorspel för oss, vi är ju inte vana att läsa böcker”
Author Landberg, Lina
Date 2012
Swedish abstract
Detta är en undersökning om pojkars attityder till läsning och datorspelande utanför skolan. Undersökningen är gjord bland pojkar som går ett praktiskt gymnasieprogram. Teorin som har legat till grund för undersökningen har bland annat varit forskning som rört pojkars attityder till läsning i skolan. Jag har bland annat använt mig av Gunilla Molloys, Judith Langer, Malin Bardenstams och Magnus Perssons motståndskultur, föreställningsvärldar, identifikation och värdering av kultur. Vad gäller motståndet mot läsning har jag hittat attityder som pekar på ett motstånd hos pojkarna vad gäller att identifiera sig som läsare, detta trots att de läser och visar att de har behållning av det. Det är även tydligt att pojkarna gärna återvänder till redan kända föreställningsvärldar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject attityder till läsning
datorspelande
identifikation
motståndskultur
ungdomskultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/13882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics