KME-pedagogens yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Examen KME
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KME-pedagogens yrkesroll
Author Tabich, Maja ; Ghaderi, Maryam
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att få en inblick i hur fyra KME-pedagoger arbetar samt vilken yrkesroll han eller hon identifierar sig med. För att uppnå syftet utgick vi ifrån följande frågeställningar: Hur ser KME-pedagogen på sin yrkesidentitet? Hur förhåller sig övrig personal till KME-pedagogens arbetssätt? Vilka möjligheter eller hinder finns det på arbetsplatsen för att KME-pedagogen ska kunna bedriva KME-relaterade aktiviteter i förskolan? Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra KME-pedagoger samt med hjälp av relevant litteratur. Resultatet visar att flera faktorer är avgörande i vilken utsträckning KME-pedagogen arbetar med KME. Dessa faktorer är bland annat det egna intresset och förskolans eventuella profilering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject KME
Handle http://hdl.handle.net/2043/13889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics