Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag

DSpace Repository

Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag
Author Plantin, Lars
Editor Bäck-Wiklund, Margareta ; Johansson, Thomas
Date 2012
Swedish abstract
Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i Sverige, men familjemönstren har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Vid sidan av den traditionella familjebildningen ser vi nu en mångfald av samlevnadsformer. Det handlar om heltids- eller deltidspappan, den homosexuella familjen, ensam morfamiljen, den omgifta länkade familjen, den inflyttade familjen med länkar i flera kulturer och så vidare. Familjen som slutet system har ersatts av Nätverksfamiljen. Med barnen som länkar bildas nya nätverk av relationer och föräldraroller. Invanda levnadsmönster, traditionella roller och könsidentiteter utmanas och ifrågasätts. Nära relationer kan spänna över länder och världsdelar och familjelivet bedrivas virtuellt.
Publisher Natur och Kultur
Host/Issue Nätverksfamiljen
ISBN 9789127133044
Pages 48-68
Language swe (iso)
Subject Föräldraskap
Arbetsliv
Familjeliv
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics