Narkotikapolitik och narkotikadebatt

DSpace Repository

Narkotikapolitik och narkotikadebatt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Narkotikapolitik och narkotikadebatt
Author Svensson, Bengt
Date 2012
English abstract
The book is about international drug policy and drug debate. The ambition is to give a broad overview of the subjects, as well as an overview of controversial issues as methadone treatment, heroin subscription, needle exchange and consumption rooms.
Swedish abstract
Det finns de som anser att Sverige har världens bästa narkotikapolitik. För andra inom och utom landet är den svenska politiken i stället ett avskräckande exempel. Debattens vågor går höga mellan politiker, intresseorganisationer, forskare och på senare tid även brukare. Tvärsäkerheten är ofta påfallande. Det som är självklara och nödvändiga insatser för den ena sidan anses av motståndarna vara roten till problemen. Huvudmotsättningen tycks stå mellan dem som förordar en restriktiv narkotikapolitik med det narkotikafria samhället som ideal och dem som i stället vill avskaffa de repressiva åtgärderna mot narkotikaanvändarna och som argumenterar för skadereduktion – harm reduction. Vilka ytterligare positioner går det att urskilja i narkotikadebatten? Boken beskriver även det internationella regelsystem som ligger till grund för narkotikapolitiken, och tar upp FN:s och EU:s roll i den politiska processen och de enskilda ländernas handlingsutrymme i det konkreta arbetet. Författaren presenterar det vetenskapliga stödet för narkotikapolitiska insatser som underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin, sprutbytesprogram, injektionsrum, heroinförskrivning med flera stridsfrågor. Boken är inget debattinlägg. I stället försöker den ge en objektiv och nyanserad bild av grundfrågorna i narkotikapolitiken och narkotikadebatten.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08156-4
Pages 233
Language swe (iso)
Subject drug policy
drug debate
heroin subscription
UN drug policy
needle exchange
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics