Narkotikasmuggling - organisationsmönster

DSpace Repository

Narkotikasmuggling - organisationsmönster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Narkotikasmuggling - organisationsmönster
Author Partyka, Joanna ; Westerberg, Sara
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att redogöra för hur narkotikaverksamheten är organiserad rörande narkotikasmuggling. Dels genom att ta del av resultat presenterade i BRÅ-rapport 2005:11 Narkotikabrottslighetens organisationsmönster, dels för att sedan jämföra dessa resultat med resultaten framtagna genom utvalda domar avkunnade mellan år 2007-2011 i Skåne. Därefter applicerades Webers byråkratiska organisationsteori på de framtagna resultaten. De centrala frågeställningarna som detta examensarbete bygger på är: ”Hur kan BRÅ:s resultat ifrån rapport 2005:11 gällande narkotikahandeln och dess organisationer appliceras på utvalda domar rörande narkotikasmuggling, avkunnade mellan 2007-2011? ” samt ”Vad kännetecknar en organisation utifrån Webers organisationsteori och i vilken utsträckning kan hans teori appliceras inom narkotikasmuggling?”. Resultaten visar att de organisationsmönster som framtagits av BRÅ, i stor utsträckning stämmer överrens med resultaten från de utvalda domarna, dock har ny data tillkommit genom denna undersökning som kompletterar den ovannämnda BRÅ-rapporten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Kriminella nätverk
Narkotika
Narkotikabrottslighet
Narkotikasmuggling
Organisationsmönster
Organiserad brottslighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13959 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics