Gärningsmannaprofilering- Konst eller vetenskap?

DSpace Repository

Gärningsmannaprofilering- Konst eller vetenskap?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gärningsmannaprofilering- Konst eller vetenskap?
Author Halilovic, Melda
Date 2012
Swedish abstract
Gärningsmannaprofilering (GMP) är en polisiär metod som används vid svårlösta utredningar. I Sverige praktiseras metoden av en central grupp vid Rikskriminalpolisen, den såkallade GMP-gruppen. Studiens övergripande syfte är att förstå och förklara GMP som polisiär metod, samt undersöka metodens effektivitet, korrekthet och vetenskaplighet. Ett särskilt syfte är att testa inlärningsteorin och rutinaktivitetsteorin gentemot GMP-metoden för diskutera eventuella samband. Studien är kvalitativt orienterad och bygger på den hermeneutiska teorin om tolkning av källor. Studien bygger på en omfattande systematisk litteraturstudie i kombination med två intervjuer. Sammanfattningsvis kan man säga att de slutsatser som analysen har är att GMP är en metod som i många fall tycks vara effektiv och som ofta genererar korrekta gärningsmannaprofiler. Dock behövs det mer kunskap om GMPs vetenskapliga förankring. Det har även visat sig att det finns ett samband mellan GMP och både rutinaktvitetsteorin och inlärningsteorin. Sambandet med inlärningsteorin är dock marginellt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject gärningsmannaprofilering
offender profiling
criminal profiling
GMP
Handle http://hdl.handle.net/2043/13960 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics