Segregation som blev utanförskap

DSpace Repository

Segregation som blev utanförskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Segregation som blev utanförskap
Author Stigendal, Mikael
Date 2012
Swedish abstract
Regionaliseringen av den nationella storstadspolitiken gynnar varken städernas hållbara utveckling eller bryter segregationen. När politikens mål är att bekämpa utanförskapet, flyttas i stället fokus från samhällsstrukturer till dem som är utanför.
Link http://www.iochm.com/article.asp?articleID=4460... (external link to publication)
Host/Issue I&M. Invandrare & minoriteter;1
ISSN 1404-6857
Pages 5-9
Language swe (iso)
Subject Storstadspolitik
Hållbar utveckling
Segregation
Utanförskap
Urban utvecklingspolitik
Välfärd
Tillväxt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics