Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen

DSpace Repository

Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen
Author Rämgård, Margareta
Date 2010
Swedish abstract
Ett aktionsforskningprojekt i form av en kunskapsverkstad där personal inom äldreomsorgen samlats i en forskningscirkel för att diskutera sitautioner runt sexualitet och samliv i deras arbete. Rapporten presenterar tidigare forskning inom området samt påvisar hur bristande kunskap och föreställningar om sexualitet och samliv bland de allra äldsta konstruerar ett sexuellt rum - som exkluderar snarare än inkluderar sexualitet och intimitet för äldre i den kommunala äldreomsorgen. Kunskapsbrister och outtalade föreställningar påverkar även personalens arbetsmiljö eftersom de har svårta att hantera dessa situationer.Dialogen i forskningscirkeln påvisar även skillnader mellan att arbeta i de egna hemmen kontra på kommunens särskilda boende, vilket antyder en sorts moralgeografi dör olika förhållningsätt råder till äldre människors integritet beroende på vilken plats omsorgen bedrivs.
Publisher Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne
Series/Issue Skriftserie / FoU Skåne;2010:1
ISSN 1404-5419
ISBN 978-91-89661-39-4
Language swe (iso)
Subject sexuality
elderly care
action research
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics