Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta.

DSpace Repository

Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta.
Author Ahlstedt Clavijo, Mateo ; Banke, Maria
Date 2012
English abstract
Background: It occurs about 18 000 hip fractures in Sweden each year and that number is rising with the aging population. A good pain relief after surgery leads to decreased pain and shorter hospitalization. Aim: To explore how nurses can assess postoperative pain in patients with hip fracture. Method: A literature review in which ten articles have been reviewed and put together. Results: There are many different tools for pain assessment. It is important to adapt the instrument to the patient's resources when the risk of error decreases. Age and cognitive ability are two factors that affect the assessment of pain. The communication between the nurse and the patient also influences pain assessment. It can be facilitated by a patient appropriate language, which also gives the patient the opportunity to communicate their pain to the nurse.
Swedish abstract
Bakgrund: Det inträffar cirka 18 000 höftfrakturer i Sverige varje år och det antalet stiger med en allt äldre befolkning. En god smärtlindring efter operation leder till minskat lidande och kortare vårdtider. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka hur sjuksköterskor kan bedöma postoperativ smärta hos patienter med höftfraktur. Metod: En litteraturstudie där 10 artiklar granskats och sammanställts. Resultat: Det finns många olika instrument för smärtbedömning. Det är viktigt att anpassa instrumentet efter patientens resurser då risken för felbedömning minskar. Ålder och kognitiv förmåga är två faktorer som påverkar bedömningen av smärta. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patienten påverkar också smärtbedömningen. Den kan underlättas genom ett patientanpassat språk som också ger patienten möjlighet att förmedla sin smärta till sjuksköterskan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject höftfraktur
kommunikation
litteraturstudie
postoperativ smärta
smärtbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics