Smittrisker och hygien i tandvården

DSpace Repository

Smittrisker och hygien i tandvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Smittrisker och hygien i tandvården
Author Edwardsson, Stig ; Bäckman, Nils
Date 2012
Swedish abstract
Rapporten redogör för det aktuella kunskapsläget om risker och infektioner som kan drabba patienter och personal i samband med tandbehandling. Rapporten inleds med minneslista för god klinikhygien och fortsätter med en genomgång av mikroorganismer och infektioner, som har orsakat tandvårdrelaterade infektioner. Även mikroorganismer som anse utgöra potentiella smittrisker, diskuteras. Vikten av rengöring och smittrening gås igenom. I en bilaga presenteras aktuella lagar och föreskrifter.
Link http://www.sfvh.se/Sektioner/Tandvardssektionen/Ny... (external link to publication)
Publisher Svensk Förening för Vårdhygien, SVFH
Pages 93
Language swe (iso)
Subject smittrisker
hygien
tandvård
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/14020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics