"Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård

DSpace Repository

"Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title "Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård
Author Rämgård, Margareta ; Neimenen Kristofersson, Tuija
Date 2010
Swedish abstract
Den här rapporten presenterar ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel om poesi med sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka och döende människor. Med hjälp av dikten så bearbetar de sina existentiella tankar och upplevelser, i det som författarna benämner det existentiella rummet. Sjuksköterskor upplever ofta att de saknar ord att beskriva svåra känslor av existentiell karaktär. Men med hjälp av poesin får känslorna ett språk, som personalen sedan kan reflektera över tillsammans i grupp och med sina patienter. I den aktionsinriktade processen ger sjuksköterskorna uttryck för att poesin hjälper dem att få ihop det professionella och det med mänskliga i omvårdnaden om sina patienter såväl som i sitt eget existentiella rum. Vilket lägger grunden för en ett bättre bemötande. Resutatet av forskningen påvisar bland annat att reflekterande samtal i grupp bör föranledas av en känslomässig förankring utöver det erfanhetsbeskrivande för att uppnå en känsla av mening i själva reflektionen. Det påvisar också vikten av gestaltande aktiviteter i palliativ vård.
Publisher Kommunförbundet Skåne
Series/Issue FoU Skriftserie;2010:3
ISSN 1404-5419
ISBN 978-91-89661-41-7
Pages 68
Language swe (iso)
Subject palliative care
poetry
action research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14029 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics