Faktorer som kan påverka livskvaliteten hos personer med diagnosen multipel skleros. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Faktorer som kan påverka livskvaliteten hos personer med diagnosen multipel skleros. En litteraturstudie.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bajramaj, Valmira
dc.contributor.author Halilovic, Alijana
dc.date.accessioned 2005-01-20T12:49:00Z
dc.date.available 2005-01-20T12:49:00Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1407
dc.description Multiple sclerosis is a disease whose course is capricious and unprediactable and the exact cause of the disease is still unclear. The purpose of this literature review was to describe factors that can effect quality of life of people with diagnosis multiple sclerosis. The results shows ten different factors that effect quality of life of people with MS: fatigue, activities in daily life, position of dependence, limits of the functional abilities, sense of guilt and shame, comunicationdifficulty, social network, emootional factors, depression and degree of difficulty of the symtomes. Work has been shown to bee a major factor that can make people with MS feel worthy and experience quality of life. Nurs is an important keystone in care of people with diagnosis multiple sclerosis. en
dc.description.abstract Multipel skleros (MS) är en sjukdom vars förlopp är nyckfullt och oförutsägbart och den exakta sjukdomsorsaken fortfarande oklar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som kan påverka livskvaliteten hos personer med diagnosen multipel skleros. Resultatet visar tio olika faktorer som påverkar livskvaliteten hos den MS-drabbade: trötthet, aktiviteter i det dagliga livet, beroendeställning, begränsningar i den funktionella förmågan, skuld och skamkänslor, kommunikationssvårigheter, sociala nätverket, emotionella faktorer, depression och svårighetsgraden av symtomen. Jobb har visat sig vara en huvudfaktor som får den MS-drabbade att känna sig värdig och uppleva livskvalitete. Sjuksköterskan är en viktig hörnsten i omvårdnaden av personer med diagnosen multipel skleros. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject multipel skleros en
dc.subject livskvalitet en
dc.subject upplevelse en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject hälsorelaterad livskvalitet en
dc.subject MS en
dc.title Faktorer som kan påverka livskvaliteten hos personer med diagnosen multipel skleros. En litteraturstudie. en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics