Seminarierummet - en plats för lärande?

DSpace Repository

Seminarierummet - en plats för lärande?

Details

Files for download
Icon
Programbok
Overview of item record
Publication Conference other
Title Seminarierummet - en plats för lärande?
Author Leijon, Marie
Date 2011
Swedish abstract
Fokus i mitt postdoktorprojekt är seminarierummet för att undersöka länkar mellan rum, handling och lärande. Rummet som pedagogisk plats i högre utbildning är relativt outforskat Det finns forskningsfält inom multimodala studier som undersöker relationer mellan människor, rum och lärande, men med fokus på skola. Mitt postdoktorprojekt kan genom fokus på rum och lärande i högre utbildning bidra till fältets utveckling. Syfte och frågeställningar: Det fysiska rummets förutsättningar och människors agerande i skapandet av sociala rum är intressant här. Hur används seminarierummets resurser? En vanligt förekommande resurs är bildspel. Jag utforskar även resurser, i första hand olika medieformer, som studenterna väljer att föra in i seminarierummet. Syftet med studien blir att undersöka seminarierummets betydelse som pedagogiskt rum för studenter och lärare vid två professionsutbildningar vid Malmö Högskola. Följande frågor ställs: Hur är de aktuella seminarierummen utformade vid respektive utbildning? Hur agerar deltagarna utifrån de resurser som rummet erbjuder? Hur används olika medieformer och medietexter, med särskilt fokus på bildspel, under seminarierna? Vilka resurser för meningsskapande, med särskilt fokus på olika medieformer, tillför deltagarna? Vilka tecken på lärande kan spåras över tid? Metod och teoretiska utgångspunkter: Postdoktorprojektet placeras vid Fakulteten för Lärande och samhälle för att utveckla kunskap om relationer mellan rum och lärande för blivande lärare. Eftersom rum och lärande är intressant för all högskoleutbildning förläggs en del vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. I projektet kombineras flera metoder. Observationer filmas och analyseras multimodalt, med fokus på tal, gester, rummets resurser och så vidare. Jag inspireras även av ”stimulated recall”, där deltagarna en kort tid efter inspelningen diskuterar det inspelade materialet med fokus på sitt agerande i relation till rummets resurser. Därutöver görs multimodal textanalys av förekommande bildspel. Teoretiskt inramas studien preliminärt av socialsemiotiskt multimodalt perspektiv, designteori och Goffmans resonemang om interaktion.
Publisher Akademiskt Lärarskap (AKL), Malmö högskola
Host/Issue Erfarenhet vs. Forskning. Hur utvecklas vi som högskolelärare?;
Series/Issue Skriftserie;1
ISBN 978-91-980036-0-4
Pages 14-15
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Erfarenhet vs. Forskning.Intern pedagogisk konferens, 8-9 december, 20... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14085 Permalink to this page
Link http://akl.nu/konferens/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics