Alla svanar är inte vita. En litteraturstudie om bemötande av patienter med alkoholproblem i primärvården och på somatiska vårdavdelningar.

DSpace Repository

Alla svanar är inte vita. En litteraturstudie om bemötande av patienter med alkoholproblem i primärvården och på somatiska vårdavdelningar.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Alla svanar är inte vita. En litteraturstudie om bemötande av patienter med alkoholproblem i primärvården och på somatiska vårdavdelningar.
Author Christensen, Polina ; vonSydow Licke, Hanna-Sofia
Date 2012
English abstract
Background: Alcoholism is a disease that causes two and a half million deaths each year word wide. Alcohol harms the mind and body from head to toe. Good encounter of patients with alcohol problems is one of conditions to support the patient in health promotion. The purpose of the study is to show encounter of patients with alcohol problems among staff in primary care and somatic ward. The method was a literature review with some general scheme inspired by Willmans et al (2011) seven steps. Ten scientific articles were chosen in the study after searches in the database CINAHL, PubMed and PsychInfo. The result showed that the encounter of patients with alcohol problems in primary care and somatic ward depends of the organization, attitudes and characteristics of staff. Stigmatization of patients, lack of resources and education led to reduced encounter of patients with alcohol problems. Empathy among staff and positive attitudes led to high-quality encounter of patients. Encounter of patients with alcohol problems can be improved through education about alcohol.
Swedish abstract
Bakgrund: Alkoholism är en sjukdom som orsakar två och en halv miljon dödsfall varje år runtom världen. Alkohol skadar själen och kroppen från topp till tå. Bra bemötande av patienter med alkoholproblem är en av förutsättningar för att stödja patient i hälsofrämjande arbete. Syftet med denna studie är att belysa hur bemötande till patienter med alkoholproblem är bland personal inom primär vård och inom somatiska vårdavdelningar. Metoden var en litteraturöversikt med viss systematik inspirerad av Willman et al (2011) sju steg. Tio vetenskapliga artiklar var utvalde i studien efter sökningar i databas CINAHL, PubMed och PsychInfo. Resultatet visade att bemötande av patienter med alkoholproblem inom primärvården och inom somatiska vårdavdelningar beror på organisation, attityder och personalens egenskaper. Stigmatisering av patienter samt brister i resurser och internutbildning ledde till dålig bemötande av denna patientgrupp. Empatisk förmåga hos personalen samt positiva attityder till patienter ledde till bra bemötande av patienter med alkoholproblem. Bemötande av patienter med alkoholproblem kan förbättras genom utbildning om alkohol.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject alkohol
attityder
bemötande
omvårdnad
primärvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/14087 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics