The Clinical Learning Environment With a Focus on Geriatric Nursing within the Undergraduate Nursing Programme

DSpace Repository

The Clinical Learning Environment With a Focus on Geriatric Nursing within the Undergraduate Nursing Programme

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title The Clinical Learning Environment With a Focus on Geriatric Nursing within the Undergraduate Nursing Programme
Author Carlson, Elisabeth
Date 2012
English abstract
CLES+T (Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher evaluation scale) symposium in Stockholm Monday 27th –Tuesday 28th Place: Sophiahemmet University College. The Clinical Learning Environment With a Focus on Geriatric Nursing within the Undergraduate Nursing Programme Due to the rapidly changing demographic distribution where the group of people over 80 years of age is increasing and the shortage of specialist nurses within care for the elderly, the anticipated need for nurses working in geriatric care will be immense. It is therefore alarming when previous studies report that student nurses do not consider geriatric care as a future career choice. One vital part of undergraduate nursing education is clinical practice, usually considered as an important guidance into the coming profession. A supportive learning environment where preceptors are engaged and knowledgeable towards care for the elderly are known factors with the potential to increase students’ interest for this particular area. Considering the increasing need for specialized nurses, it is necessary to describe the clinical learning environment with a focus on geriatric nursing care within the undergraduate nursing programme by the use of CLES+T. The research project is ongoing, thus only preliminary results will be discussed. Consecutive sampling commenced in the autumn of 2011 and will terminate autumn 2012. Inclusion criteria are student nurses in semester two and six in the undergraduate nursing programme having participated in, and completed clinical practice in elderly care in the city or neighbouring communities of Malmö, southern Sweden. Recommended reading: Johansson U-B, Kaila P, Ahlner-Elmqvist M, Leksell J, Isoaho H & Saarikoski M.(2010). Clinical learning environment, supervision and nurse teacher evaluation scale: psychometric evaluation of the Swedish version. Journal of Advanced Nursing 66, 2085-2093. McCann T V., Clark E & Lu S. (2010). Bachelor of Nursing students’ career choices: A three year longitudinal study. Nurse Education Today 30, 31-36. Plonczynski D J., Erlich-Jones L., Robertson Fisher J., Rossetti J., Munroe D ., Koren M E., Berent G & Hertz J. (2007). Ensuring a knowledgeable and committed gerontological nursing workforce. Nurse Education Today 27. 113-121. Saarikoski M., Isoaho H., Warne T. & Leino-Kilpi H. (2008). The nurse teacher in clinical practice: Developing the new sub-dimension to the Clinical Learning Environment and Supervision (CLES) scale. International Journal of Nursing Studies 45, 1233-1237.
Swedish abstract
Studenters lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning. Med fokus på kommunal äldrevård och hemsjukvård inom sjuksköterskeprogrammet. En åldrande befolkning beräknas skapa ett allt större behov av sjuksköterskor inom äldreomsorgen, framför allt efter 2020 då antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt. Samtidigt visar Socialstyrelsen i en rapport från 2012 att det råder brist på sjuksköterskor med specialistutbildning i geriatrik. Andra studier visar hur sjuksköterskestudenter beskriver att äldrevården inte är ett alternativ för en framtida karriär. Inom all professionsutbildning är verksamhetsförlagd utbildning (vfu) central då studenter där ges möjligheter att integrera teoretisk och praktisk kunskap. För sjuksköterskestudenter är en stödjande lärandemiljö där handledande sjuksköterskor är väl förberedda på sitt uppdrag en faktor som kan öka studenters intresse av att arbeta med äldre. Det är därför av vikt att beskriva hur studenter uppfattar sin lärandemiljö under vfu. Presentationen fokuserar användandet av CLES+T i kontexten kommunal äldrevård och då studien är pågående kommer endast preliminära resultat diskuteras. Urvalet av studenter sker konsekutivt under tre terminer med start höstterminen 2011 och omfattar sjuksköterskestudenter i termin två och sex som har genomgått verksamhetsförlagd utbildning vid kommunala äldreboenden eller i hemsjukvård. Studien tar sin utgångspunkt i Malmö stads tio stadsdelar samt kringliggande kommuner. Litteratur: Johansson U-B, Kaila P, Ahlner-Elmqvist M, Leksell J, Isoaho H & Saarikoski M.(2010). Clinical learning environment, supervision and nurse teacher evaluation scale: psychometric evaluation of the Swedish version. Journal of Advanced Nursing 66, 2085-2093. McCann T V., Clark E & Lu S. (2010). Bachelor of Nursing students’ career choices: A three year longitudinal study. Nurse Education Today 30, 31-36. Plonczynski D J., Erlich-Jones L., Robertson Fisher J., Rossetti J., Munroe D ., Koren M E., Berent G & Hertz J. (2007). Ensuring a knowledgeable and committed gerontological nursing workforce. Nurse Education Today 27. 113-121. Saarikoski M., Isoaho H., Warne T. & Leino-Kilpi H. (2008). The nurse teacher in clinical practice: Developing the new sub-dimension to the Clinical Learning Environment and Supervision (CLES) scale. International Journal of Nursing Studies 45, 1233-1237.
Language eng (iso)
Subject Clinical Learning
Geriatric Nursing Care
Nursing Education
Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note CLES+T (Clinical Learning Environment Supervison and Teacher Scale) Sy... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics