Sensationalism i krisrapportering - En granskning över rapporteringen av terrorattentaten i Oslo och på Utöya mellan den 23 till 30 juli 2011 i Aftonbladet och Dagens Nyheter

DSpace Repository

Sensationalism i krisrapportering - En granskning över rapporteringen av terrorattentaten i Oslo och på Utöya mellan den 23 till 30 juli 2011 i Aftonbladet och Dagens Nyheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sensationalism i krisrapportering - En granskning över rapporteringen av terrorattentaten i Oslo och på Utöya mellan den 23 till 30 juli 2011 i Aftonbladet och Dagens Nyheter
Author Olofsson, Alexander
Date 2012
English abstract
This study has the objectiv to examine the reporting of the events in Oslo and Utöya. To do this I ́ve choosen the timespan during 23th of july to 30th the same month. I ́m going to analyse chossen articels from swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter, As my method of analysing the results I ́m going to work with oualitative content analysis, and concentrate on hermeneutics. From the analyse I found three stand outs themes that will be discussed in later chapters in the paper. The theories I ́ve applied to the method is media logic, newsworthy and news dramaturgy, to give the method and my results a better standing ground to reach relevant results. Lastly I ́m going to apply a short story, wich will be presented as an annex to this paper. The short story will be analysing the same subject, but in a different light. In the story we will follow a working journalist when the attacks in Norway takes part. Subjects like ethics in journalism, what ́s right and wrong to publish and the human behind the words, will be discussed and analysed. Combined with the qualitative content analysis, this paper will reach results that can relevant for discussions of print media, journalism, ethics and the way newspapers report a crisis.
Swedish abstract
I en värld där terrorismen satt ett allt större avtryck är rapportering av absolut vikt. I den här studien undersöks hur media framställer terrorattentaten mot Oslo och Utöya från datumen 23 juli 2011 till 30 juli 2011. Studien utgår från två olika kategorier av tidningar, kvälls- och dagstidning, och därifrån har två tidningar valt uts för vidare undersökning. Aftonbladet (kvällstidning) och Dagens Nyheter (dagstidning) får stå som exempel i studien för dessa två kategorier. Tidningarna är störst i Sverige i sin egen kategori och har stor erfarenhet av liknande rapportering. Viktigt att poängtera är att analyserna görs endast på tryckta tidningar, alltså studeras texterna som de utformades just den dagen, och har inte kunnat uppdateras och ändrats i efterhand. Genom en kvalitativ innehållsanalys, med textanalys och hermeneutiken som inriktning, och identifierade ämen och teman ska urvalet av artiklar ge grunden för en övergripande analys. Detta för att skapa en förståelse för fortsatt analysering. Därefter används ämnena för en tolkande analys där bakomliggande meningar, tankesätt och språket analyseras och lyfts fram. Utifrån den beskrivande analysen visar resultatet att de mest framförhållande teman som framförs i tidningarna är; Osäkerhet och sökandet efter ett svar, Jämförelse och Anders Behring Breivik.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 66
Language swe (iso)
Subject Sensationalism
Etik
Journalistik
Hermeneutik
Litterär gestaltning
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/14115 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics