Implementering av evidensbaserad omvårdnad. En systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Implementering av evidensbaserad omvårdnad. En systematisk litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av evidensbaserad omvårdnad. En systematisk litteraturstudie
Author Danielsson, Jaana ; Signér, Johanna
Date 2004
English abstract
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka den vetenskapliga litteraturen angående implementering av evidensbaserad omvårdnad.
Swedish abstract
The aim of this systematic review is to study the scientific literature related to the implementation of evidence-based nursing.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject evidensbaserad
faktorer
hinder
implementering
omvårdnad
strategier
resurser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics