Young people´s ranking of ten instrumental values

DSpace Repository

Young people´s ranking of ten instrumental values

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Young people´s ranking of ten instrumental values
Author Andersson, Fredrik
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att ge ett bidrag till analysen av ungdomars grundläggande värderingar, genom att undersöka hur elever rangordnar och diskuterar tio instrumentella värden. Undersökningen är utförd med flermetodsforskning, där både en kvantitativ och kvalitativ metod använts, enkät och fokusgrupp. En pilotstudie används för att säkerställa god validitet och reliabilitet. Undersökningen gjordes på 20 ungdomar, tio pojkar och tio flickor, fördelade i tre åttondeklasser i samma skola. Resultatet i undersökningen visar att ungdomar mellan 14 till 15 år anser att familjen, tillsammans med frihet och rättvisa är viktigast av de tio värdena jag undersökt och att det skett vissa förändringar i jämförelse vilka värden som är viktiga idag hos ungdomar jämfört med från SOM undersökningsserie (1986-2000)
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject young people, instrumental values
Handle http://hdl.handle.net/2043/14162 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics