Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Examensarbete termin ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie
Author Isaksson, Helena ; Olsson, Jessica
Date 2012
English abstract
Isaksson, H & Olsson, J. Experience and treatment of postoperative pain. A literature review. Degree Project, 15 Credits Points. Nursing Programme, Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Health Care, 2012. Pain is a personal and individual experience. There are several factors that affect the experience of pain in the postoperative process. In this process the nurse has a responsibility to treat pain, despite that; patients perceive this care as defective. The purpose of this study was to explore how the nurses performed postoperative pain treatment and how patients can experience it. The method of this study was a literature review with a systematic approach. Nine studies of both quantitative and qualitative design were used. The searches were performed in two databases, Cinahl and PubMed. The results showed that patients felt that the postoperative pain treatment need of improvement when it comes to individualization and that nurses have different attitudes to postoperative pain, which gave the patients different perceptions of how the nurses treated their pain. Keywords: care, experience, pain treatment, postoperative pain, surgery
Swedish abstract
Isaksson, H & Olsson, J. Upplevelse och behandling av postoperativ smärta. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2012. Smärta är en upplevelse som är personlig och individuell. Det finns en rad olika faktorer som påverkar upplevelsen av smärta i den postoperativa processen. I denna process har sjuksköterskan ett ansvar att behandla smärta genom sitt omvårdnadsarbete, men trots detta upplever patienter att denna omvårdnad är bristfällig. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur postoperativ smärtbehandling utfördes av sjuksköterskorna och hur patienter kan uppleva detta. Metoden var en litteraturstudie med systematisk ansats. Nio artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats användes. Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet visade att patienterna upplevde att den postoperativa smärtbehandlingen var i behov av förbättring när det gällde individualisering, samt att sjuksköterskorna hade olika attityder till postoperativ smärta vilket gjorde att patienterna fick olika uppfattningar om hur sjuksköterskan behandlade deras smärta. Nyckelord: kirurgi, omvårdnad, postoperativ smärta, smärtbehandling, upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Postoperative pain
Care
Surgery
Experience
Pain treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/14163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics