Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan

DSpace Repository

Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Machuca Möller, Catalina
dc.contributor.author Svensson, Jens
dc.date.accessioned 2012-10-09T11:11:29Z
dc.date.available 2012-10-09T11:11:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14195
dc.description I vårt arbete har vi undersökt hur de identitetsskapande processerna på friskolor med elever i grundskolans senare år ser ut. Genom kvalitativa intervjuer på tre friskolor, en med uttalad kristen värdegrund och två allmänpedagogiska, ville vi ta reda på hur eleverna anser att skolorna påverkar deras identitet, om det finns det en tydligare gruppidentitet på friskolor med religiös inriktning, samt vad skolledningens har som mål i arbetet med identitetsskapandet och hur detta uppfattas av eleverna. Vi har använt oss av sociologerna Giddens och Ziehes teorier kring identitetsskapande, samt kunskapssociologerna Berger och Luckmann och av Foucaults teorier kring diskursiva ordningar. Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att samtliga elever anser att deras respektive skola påverkar dem i deras identitetsskapande. På de allmänpedagogiska skolorna menar eleverna att skolornas pedagogiska inriktning hjälper dem att utvecklas till självständiga och toleranta individer. Eleverna på skolan med en uttalad kristen värdegrund anser att skolan delvis hjälper dem att få ett större självförtroende i deras religiositet. Det framkommer också tydligt att den gemensamma religiösa gruppidentiteten inte har någon motsvarighet på de allmänpedagogiska inriktade friskolorna. En förklaring till detta anser vi vara att eleverna på den kristna friskolan ser sig själva som avvikande från normen i det sekulariserade samhället och därför skapar ett starkare Vi. Vi finner också en överensstämmelse mellan skolledningens mål i hur eleverna ska uppfatta sig själva och hur de faktiskt gör det. Utifrån Foucaults diskursteori och Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teorier kan detta tolkas som att eleverna socialiseras in i ett sätt att tänka kring sig själva och att skolorna via vissa metoder har en viss kontroll över denna process. Vi anser att de religiösa friskolorna fyller en viktig funktion då eleverna på dessa skolor upplever att de där i högre grad får definiera sig själva än i det omgivande samhället. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject elever en_US
dc.subject friskolor en_US
dc.subject gruppidentitet en_US
dc.subject identitetsskapande en_US
dc.subject individualisering en_US
dc.subject religiösa friskolor en_US
dc.subject skolledare en_US
dc.subject Vi och Dem en_US
dc.title Lika barn leka bäst? -Elevers och skolledares tankar kring identitetsskapande processer i friskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics