Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering

DSpace Repository

Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering
Author Fred, Mats ; Aggestam, Josefin
Date 2012
Swedish abstract
Runt om i landet rapporteras det om lyckade ungdomsprojekt och goda resultat, men få exempel ges möjlighet att leva vidare och generera effekter på längre sikt. Organisationer uttrycker en trötthet på projekt som inte leder någon vart eller projekt som genererar nya projekt, men där resultaten från tidigare satsningar lyser med sin frånvaro. Vi vill i denna rapport slå ett slag för satsningar som bygger på kunskap om faktiska problem (eller lösningar) och inte förmodade. Vi vill slå ett slag för satsningar mellan strategiska samverkansparters med aktiva ägare som redan vid starten har idéer om hur arbetet och dess resultat ska tas tillvara efter projektets slut. Vi vill också slå ett slag för att detta är extra viktigt i just frågan om ungdomsarbetslösheten. Med denna rapport har vi en ambition av att vara en del i detta arbete. Förhoppningen är att skriften kan generera diskussioner och verka som underlag vid initiering av nya satsningar, inte bara satsningar riktade till ungdomar utan projektverksamhet överlag.
Publisher Malmö högskola
ISSN 1654-7462
Pages 22
Language swe (iso)
Subject projektorganisering
ungdomsarbetslöshet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14214 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...14214 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics