Elimination

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Elimination
Author Bengtsson, Mariette ; Stenzelius, Karin
Editor Edberg, Anna-Karin ; Wijk, Helle
Date 2009
Swedish abstract
Intag av mat och dryck liksom elimination av kroppens avfallsprodukter tillhör månniskans grundläggande fysiologiska behov.Att drabbas av urin- och avföringsproblem av skiftande slag kan upplevas integritets-kränkande för den drabbade. Att prata om det kan vara svårt och ännu mer besvärande att vara i behov av hjälp med sina toalettbestyr. den friska individen har dåliga kunskaper om sina kroppsliga funktionerså länge han/hon är frisk. Först när något kroppsligt fel tillstöter söker individen kunskap. detta gäller i ännu högre grad normal urin och tarmfunktion eftersom detta område är omgärdat av tabu.Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att dela med sig av sin kunskap.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa
ISBN 978-91-44-04876-5
Pages 593-644
Language swe (iso)
Subject elimination
mag-tarmkanalen
urinvägar
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14257 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics