Seved: Problembild, åtgärder och samverkan

DSpace Repository

Seved: Problembild, åtgärder och samverkan

Details

Files for download
Icon
Seved - Problembild, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Seved: Problembild, åtgärder och samverkan
Author Andersson, Birk
Date 2012
Swedish abstract
Abstrakt: Studien har genom semi-strukturerade intervjuer undersökt nyckelaktörers beskrivningar av problembilder och åtgärder i dagens Seved samt skillnader mellan beskrivningarna. Intervjudeltagarnas svar d v s resultat av uppsatsens metod har analyserats utifrån social desorganisation-teorin samt broken windows-teorin. Studiens resultat visar: att det finns stöd för flertalet av de beskrivna problembilderna/åtgärderna i dagens Seved att kopplas till social desorganisations-teorin samt dess utveckling i form av kollektiv styrka-teorin. En del av broken windows-teorins problembild kan kopplas samman till nyckelaktörers beskrivningar medan åtgärderna till största del inte överensstämmer med broken windows. Mellan nyckelaktörer finns skillnader vilka kan förklaras genom att fler nyckelaktörer i större grad grundar sina problembilder utifrån social desorganisation och färre i broken windows-teorin. Mellan vissa nyckelaktörer finns motstridiga skillnaderna vilka kan resultera i att vissa verksamheters åtgärder motverkar andra verksamheters åtgärder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject broken windows, nyckelaktör, samverkan, Seved, social desorganisation, problembild, åtgärd
Handle http://hdl.handle.net/2043/14344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics