Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder

DSpace Repository

Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Påverkan genom manipulerade fotografiska bilder
Author Widéen, Carl
Date 2012
English abstract
I wanted to examine the relationship between a photographer's specific intentions regarding the manipulation of imagery aspects and people's interpretations of these aspects in the photographic images. I let five people individually interpret the eight manipulated images. Aspects of the pictures are linked to theories that tell us what the specific manipulations involved. I worked with Encoding / Decoding model of Stuart Hall which looks at how the receiver interprets the ideological meanings. It allowed me to see that all of the respondents interpreted the images with their own ideas and not in the direction I wanted them to do. Two of the five interviewees also accepted my ideological meaning in three of the pictures, which showed that it can lead people in a specific direction by means of manipulation. One also accepted a message, but then saw that the image was manipulated and therefore rejected the message and also the image. One can not be sure to succeed in manipulating the specific meanings in pictures. With the help of the reception analysis, I have been able to show the process behind how certain meanings through image manipulation is interpreted by people.
Swedish abstract
Jag ville undersöka förhållandet mellan en fotografs specifika intentioner gällande manipulering av bildspråkets aspekter och personers tolkningar av dessa aspekter i fotografiska bilder. Jag lät fem personer enskilt tolka åtta manipulerade bilder. Aspekterna i bilderna är kopplade till teorier som berättar vad de specifika manipuleringarna innebär. Jag utgick från Encoding/Decoding-modellen av Stuart Hall som tittar på hur mottagare tolkar ideologiska meningar. Den lät mig se att samtliga av de intervjuade tolkade bilderna på sitt egna vis och inte i den riktning jag ville de skulle tolka dem. Två av de fem intervjuade personerna accepterade också min ideologiska mening i tre av bilderna, vilket visade på att man kan leda folk i en bestämd riktning med hjälp av manipulation. En accepterade också ett meddelande, men såg sedan att bilden var manipulerad och avvisade därför också meddelandet och bilden. Man kan alltså inte vara säker på att lyckas med att manipulera in bestämda meningar i bilder. Med hjälp av receptionsanalys har jag kunnat visa på processen bakom hur bestämda meningar genom bildmanipulation tolkas av personer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject manipulation
mediers påverkan
dokumentation
fotografisk bild
verklighet
tolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics