A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD

DSpace Repository

A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD

Details

Files for download
Icon
Uppsats specialpe ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title A case report about two children with Asperger syndrome and ADHD
Author Rosenlund Chrintz-Gath, Gun
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är dels att undersöka, beskriva och förstå varför två barn med Asperger syndrom och ADHD inte fick fullständiga betyg i skolan, men också att undersöka hur skolan kan arbeta för att andra barn ska kunna uppnå det. Fallbeskrivningen om J och R är central i uppsatsen men jag har också intervjuat två specialpedagoger och en speciallärare samt haft en personlig kommunikation med flera nyckelpersoner inom barn- och ungdomspsykiatrin för att få svar på mina frågor. Av fallbeskrivningen framkommer det att såväl pedagoger som skolhälsovård hade för lite kunskap om Asperger syndrom och ADHD för att kunna hjälpa de två barnen till att få godkända betyg i grundskolan. Det framkom också att betygssystemet inte möjliggjorde att betyg kunde sättas i alla ämnen. Av intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna hade god teoretisk kunskap och god förståelse för hur de skulle kunna arbeta med barn med Asperger syndrom och ADHD, men att de inte hade tillräckliga praktiska kunskaper eller ekonomiska resurser för att göra det. De hade heller inte något samarbete med föräldrarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 71
Language swe (iso)
Subject Asperger syndrom
ADHD
NPF
Betyg
Barn i behov av särskilt stöd
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14365 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics