Värdegrunden i en svensk mångkulturell historieundervisning

DSpace Repository

Värdegrunden i en svensk mångkulturell historieundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrunden i en svensk mångkulturell historieundervisning
Author Smith, Madeleine ; Olsson, Shelia
Date 2012
English abstract
In this study we will examine how the value-system could be seen in the Swedish syllabus for History in the new syllabus, Lgr11. After that we will do a comparative study with the Israeli syllabus in History with the same purpose as in the Swedish one. Pupils can come from different cultures and have different experiences about a value-system. If the teacher can identify similarities and differences the teacher can have a conversation in a multicultural classroom that fits the situation for that specific classroom.
Swedish abstract
Vår undersökning syftar till att undersöka hur man kan se uttryck av värdegrunden i den svenska kursplanen i Historia i Lgr11 (Läroplanen för grundskolan 2011) och hur man kan tyda den israeliska kursplanen i Historia angående värdegrunden. Detta för att visa på att elever kan komma från olika kulturer och ha olika erfarenheter av en värdegrund. Genom att en lärare kan identifiera likheter och olikheter i erfarenheterna kan denne närma sig ett samtal angående värdegrunden i ett mångkulturellt klassrum på rätt nivå och med rätt fokus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Värdegrund
Mångkulturell kursplan
Samtal
Sverige
Israel
Handle http://hdl.handle.net/2043/14374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics