Description of the surface characteristics of amorphous calcium phosphate and poorly crystalline apatite coated titanium implants and in vivo evaluation of their osseointegration

DSpace Repository

Description of the surface characteristics of amorphous calcium phosphate and poorly crystalline apatite coated titanium implants and in vivo evaluation of their osseointegration

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Description of the surface characteristics of amorphous calcium phosphate and poorly crystalline apatite coated titanium implants and in vivo evaluation of their osseointegration
Author Fredell, Axel ; Hemdal, Amanda
Date 2012
Swedish abstract
Vi syntetiserade två typer av implantat- ytbeläggningar, amorft kalciumfosfat (ACP) och en ny självarrangerade lågkristallin apatit (PCA). PCA är en ny ytbeläggning som tillverkas genom en process som ger en benliknande apatit. Vår hypotes är att både ACP och PCA beläggning på ett titanimplantat främjar tidig osseointegration och fixering av implantat i benvävnad. Syftet med denna studie var att undersöka och karakterisera ytan av titanimplantat belagda med PCA och ACP med en interferometer och att undersöka den tidiga fixeringen av PCA i ben jämfört med ACP. En in vivo-studie gjordes med 12 kaniner, 24 implantat opererades in i femur på kaninerna och efter en läkningsperiod på 4 veckor avlivades kaninerna och implantaten avlägsnades med removal torque metoden för att mäta den tidiga fixeringen mellan ben och implantat. Ytegenskaperna hos implantat belagda med PCA och ACP var liknande förutom en skillnad i Sdr som indikerar en högre ytråhet för PCA. Resultatet av removal torque testet antyder att PCA förstärker osseointegrationen av implantaten mer än ACP.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 21
Language eng (iso)
Subject implant
coating
amorphous calcium phosphate
poorly crystalline apatite
ACP
PCA
dental implant
titanium implant
removal torque
hydroxy apatite
osseointegration
Handle http://hdl.handle.net/2043/14381 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics