Short-term postoperative discomfort in patients receiving flapless contra open implant surgery

DSpace Repository

Short-term postoperative discomfort in patients receiving flapless contra open implant surgery

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Short-term postoperative discomfort in patients receiving flapless contra open implant surgery
Author Aizenberg, Alexander ; Jansson, Jesper
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning Implantatinstallation utan lambåuppfällning borde kunna leda till minskade postoperativa besvär. För att utvärdera kortsiktiga subjektiva och objektiva tecken på postoperativa besvär hos patienter som genomgått implantatkirurgi utan lambå jämfört med konventionell teknik, genomfördes en pilotstudie i form av en prospektiv enkätstudie på två kliniker. Mellan december 2010 och januari 2012 inkluderades 20 patienter konsekutivt. Elva patienter opererades med konventionell, öppen kirurgi och nio utan lambåuppfällning. Svullnad, konsumtion av analgetika samt sömnsvårigheter utvärderades upp till sju dagar efter operation. En klinisk undersökning gjordes en vecka postoperativt. Signifikant skillnad i postoperativ upplevd svullnad uppgavs efter 24 timmar av patienter som fått fyra implantat eller fler samt efter 3 dagar postoperativt hos patienter som fått singelimplantat. Ingen skillnad fanns avseende sömnsvårigheter, smärta eller analgetikakonsumtion. Den kliniska undersökningen en vecka postoperativt visade inga skillnader mellan grupperna rörande sårläkning, rodnad i mucosan eller förekomst av pus. Från denna studie drogs slutsatsen att implantatkirurgi utan lambåuppfällning förefaller ha en begränsad effekt på ökad postoperativ komfort jämfört med öppen kirurgi. Det föreligger ett behov av randomiserade studier för att ytterligare klarlägga eventuella skillnader mellan de båda operationsteknikerna.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 23
Language eng (iso)
Subject Flapless surgery
Implant
Postoperative discomfort
Surgical template
Handle http://hdl.handle.net/2043/14387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics