University teachers' negotiating different approaches to students' difficulties in acquiring academic genres

DSpace Repository

University teachers' negotiating different approaches to students' difficulties in acquiring academic genres

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title University teachers' negotiating different approaches to students' difficulties in acquiring academic genres
Author Bergman, Lotta
Date 2012
English abstract
Many students’ experience difficulties in acquiring the academic language; especially writing texts that meet the expectations and requirements of the education, but also to read and understand academic texts. Students’ difficulties in reading and writing in academic genres has received considerable attention in research and debate during the last decades. A less recognized issue is that university teachers in various disciplines and subjects and with varying success is trying to support students in their language development. Some of them make a lot of effort in supporting the students in different ways, aware of the fact that academic literacy practices, reading, writing and critical thinking, are of crucial importance for student's success. This effort is often done without having any education in language and language development and in most cases without support from their institutions. The focus of this paper is, firstly, to present an ongoing action research project where I explore how a group of university teachers develop their potentials to support students in their academic literacy development. The processes I explore take place within a research circle where colleagues from different faculties of the university, with support from me as a supervisor, get the opportunity to engage in a continuing dialogue where experience-based and research-based knowledge can meet. The participants also carry out a small-scale empirical investigation in their own practice based on the knowledge building that takes place in the research circle. Secondly, I will discuss some findings from the first semester of the research circle, where university teachers negotiate different approaches to students’ difficulties to read and write in academic genres.
Swedish abstract
Många studenter har svårt att tillägna sig det akademiska språket, särskilt att skriva texter som lever upp till utbildningens förväntningar och krav men också att läsa och förstå akademiska texter. Studenters svårigheter med att läsa och skriva i akademiska genrer har fått mycket uppmärksamhet i debatt och forskning under de senaste decennierna. Ett mindre uppmärksammat förhållande är att universitetets lärare, med olika framgång, försöker stödja studenterna i deras språkutveckling, medvetna om att förmågan att läsa, skriva och tänka kritiskt är avgörande för framgångsrika studier. Dessa ansträngningar görs ofta utan att lärarna har någon utbildning i språk och språkutveckling och i de flesta fall utan stöd från sina institutioner. I den här framläggningen presenterar jag ett pågående projekt där jag utforskar hur en grupp universitetslärare utvecklar sin förmåga att stödja studenter i deras akademiska skriftspråksutveckling. Den process jag undersöker äger rum inom ramen för en forskningscirkel där kollegor från olika fakulteter, med stöd av mig som handledare, får möjlighet att delta i en fortlöpande dialog där erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad kunskap möts. Med utgångspunkt i forskningscirkelns arbete genomför deltagarna också småskaliga forskningsprojekt i sin egen undervisning. Jag diskuterar också några resultat från den första terminens arbete i forskningscirkeln, där lärarna förhandlar om olika förhållningssätt till studenternas svårigheter.
Language eng (iso)
Subject academic writing
studies in higher education
university teachers
writing in the discipline
writing across the curriculum
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Genre 2012. Rethinking Genre 20 Years Later: an international conferen... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14395 Permalink to this page
Link www3.carleton.ca/genre2012/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics