Nära samarbete på distans : nio texter om att lära på nätet

DSpace Repository

Nära samarbete på distans : nio texter om att lära på nätet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Nära samarbete på distans : nio texter om att lära på nätet
Editor Lindh, Anders ; Linnér, Bengt
Date 2003
Swedish abstract
Baksidestext: Distansutbildning är inne i en stark utveckling. Behovet är stort och utmaningarna många. Och utbildningsanordnare av de mest skilda slag arbetar för att ta sig an distansutbildningar, som är en realitet i dagens utbildningsvärld. Det här är en bok som handlar om just distansutbildning. Den vill spegla den febrila aktivitet som råder. Därför har det blivit en samling texter, olika till inriktning, omfång och karaktär. Här finns texter från ett typiskt ämnesdisciplinärt håll: matematik, engelska, svenska, kemi. De försöker beskriva och problematisera olika sidor av distansutbildning i ämnen, som vid en första anblick inte tycks vara speciellt lämpade för distansutbildningens form. Men erfarenheterna visar sig ibland överraskande och positiva. Här finns texter som tematiserar frågor inom distansutbildningen av mera allmänt intresse: en handlar om examination och nätutbildning, en annan om samarbetslärandets möjligheter och svårigheter, en tredje om könsrollsproblematiken i en utbildningsform med andra förutsättningar än den vanliga campusutbildningens. Du kan också läsa en artikel om tillgänglighetsaspekter på distansutbildning. En annan närstuderar en samling studentproducerade webbtexter inom ramen för en svensklärarutbildning som bland annat rör frågor om kulturell identitet, kulturrelativism och traditionalism. Övergripande skymtar en diskussion om gränsdragning mellan distansutbildning och traditionell utbildning i ett IT- och Internetperspektiv. Kommer vi alla i en framtid, eller är vi kanske redan där?, att undervisa och undervisas i såväl fysiska som virtuella rum? Om det är så vänder sig denna bok inte bara till dem som redan är involverade i distansutbildningar av olika slag, utan till alla som sysslar med utbildning och är nyfikna på att utvecklas.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;5
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject Distansundervisning
Lärarutbildning
Sverige
Högskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1447 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1447 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics