Från Superangst till Seriestaden

DSpace Repository

Från Superangst till Seriestaden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Från Superangst till Seriestaden
Author Krantz, Gunnar
Date 2012
English abstract
In the early 90-ies Sweden entered a period of economic crisis that immediately struck producers of both art and popular culture. This crisis resulted in new forms of production and presentation of creativity in all forms. Fanzines and alternative gallery spaces boomed and a new generation of artists entered the scene. Another shift was marked by IT and new media, that from now on started to play an important rôle in both art, aswell as society in general. In Malmoe, a handful of comic artists formed an alliance and the term "City of Comics", was coined. This eventually led to the founding of The Comics art school in Malmoe.
Swedish abstract
På det tidiga 90-talet hamnade Sverige i en ekonomisk kris som genast slog hårt mot både konsten och populärkulturen. Krisen resulterade i att nya uttryck tog plats. Fanzin och alternativa gallerier blomstrade och visade en ny generation konstnärer. Ett annat skifte stod IT och nya medier för, som från och med nu spelade en allt viktigare roll, både i konsten, som i samhället i stort. I Malmö samlades en handfull serietecknare och begreppet "Seriestaden" myntades. Detta ledde småningom till att Serieskolan i Malmö startades.
Publisher Optimal Press
ISBN 9185951463
Pages 424
Language swe (iso)
Subject serier
tecknade serier
comics
comix
epix
pox
Superangst
1981
Nollad
Nazibeatles
Kosmos
Gunnar och Wolfgang
Kamilla Rydahl
samtidskonst
Malmö Konstskola Forum
Forum
Rooseum
Forumgalleriet
postmodernism
fanzine
fansin
Asfalt
Virserums konsthall
Serieskolan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics