IFMS - vad hände sedan? : utvärderingsrapport 2012

DSpace Repository

IFMS - vad hände sedan? : utvärderingsrapport 2012

Details

Files for download
Icon
IFMS - slutrapport
Overview of item record
Publication Report
Title IFMS - vad hände sedan? : utvärderingsrapport 2012
Author Ask, Karen ; Björk, Fredrik ; Edvik, Anders
Date 2012
Swedish abstract
Föreliggande utvärderingsrapport utgör en uppföljning av samverkansprojektet: ”Ingen faller mellan stolarna”. Projektet har drivits av Malmö stad sedan år 2010 med stöd av Socialstyrelsen och har varit stadsdelsövergripande. Målet med projektet har varit att uppnå samarbetsformer mellan Individ- och Familjeomsrog (IoF) samt Vård- och Omsorg (VoF) som gör att personer som är, eller riskerar att bli, hemlösa och vars problematik berör båda verksamheterna ska kunna ta del av förbättrade och samordnade insatser.
Publisher Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
Language swe (iso)
Subject samverkan
ledning
organisering
projekt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14524 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics